1 september 2020

Facebook

1 september…

Daar hadden we allemaal heel lang naar uitgekeken!

Iedereen werd die ochtend vrolijk opgewacht door onze stewardessen en onze piloot van dienst.

Met een versierd vliegtuigje en hun boardingpass kwamen alle leerlingen en kleuters goedgezind onze school binnen.

Gescand door de metaaldetector en de bagegescan en besnuffeld door onze drugshonden kon iedereen veilig naar zijn klasje gaan.

Zo kon onze vlucht naar een nieuw schooljaar beginnen!

In de namiddag mocht iedereen vliegeren met hun zelfversierd vliegtuigje en werd er getrakteerd met een echt “raket”ijsje.

Zo werd onze reis met veel plezier in gang gezet!!!

Facebook