SO-EMO 2010-2011

Facebook

Soemo april – mei 2011

Soemo : Meneertje Vriendschap

Dinsdagvoormiddag 10 mei maakten we allemaal vriendschapsbandjes. De groten hielpen de kleintjes. Dit lukte al heel goed en zo leerden we dat we ook vriend kunnen zijn met iemand van een andere klas.  Na de middag dreven de regenwolken gelukkig voorbij en konden we op de speelplaats luisteren naar een mooi verhaal. Natuurlijk kan niet iedereen een goede vriend zijn maar we proberen wel tegen iedereen vriendelijk te zijn. Toen schonken we ons zelfgemaakt vriendschapsbandje aan een andere leerling. De volgende twee maanden gaan we oprecht vriendelijk zijn want iedereen verdient een complimentje. De leerlingen van het tweede leerjaar zongen een prachtig lied en we rondden af met een extra attentie voor de vele jarigen van de voorbije en toekomende maanden.

 

Soemo februari – maart 2011

Op maandag 14 maart verzamelden we in de turnzaal voor ons soemo-moment.
We mochten het vorige thema : “Hou Vast” mooi afsluiten met een prachtig voorbeeld van samen-werken tussen klas 3 en klas 5.
Ze knutselden een knap kunstwerk van hartjes en stelden het fier aan ons voor!
In ons nieuwe thema : “Eerlijk zijn” oefenen we in eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen, fair-play, sorry zeggen en dit kunnen aanvaarden, je eigen mening kunnen zeggen, rekening houdend met het uniek zijn van jezelf en van de ander,….
Via een verhaal over de zoon van een keizer die een eerlijke bruid zocht, ontdekten we dat eerlijk zijn niet zo moeilijk is !
Als het niet waar is, zeg het dan niet ! Als het niet juist is, doe het dan niet !
Rond deze gedachte bieden we in maart en april talrijke boeiende oefenmogelijkheden.
Om af te ronden weerklonken deze liedjes nog door de zaal : ” Er zit een schat verborgen in jezelf” en “Het verjaardagslied voor de jarigen van januari en februari” .

Soemo januari 2011

Donderdag 13 januari sloten we samen het thema “AUB-Dankjewel” af in de turnzaal.
Klas 1 dankte met een liedje de herfst met al zijn heerlijkheden en heette de winter al dansend muzikaal welkom.
Er werd nog  gezongen: klas 6 bracht hun zelfgemaakte lied dat voor het “Glazen Huis” € 147 opbracht.
Door onze actie “Soep op de stoep” kon het mooie bedrag van € 555 worden overgemaakt!
Ons nieuwe thema luidt: “Hou vast“.(oranje mannetje + rood hartje + open handjes)
We willen in de klas werken rond: Hou vast …aan jezelf (jij bent OK !!), Hou vast …aan de ander. (durf hulp vragen,luister,…) …Hou vast ….aan de groep. (samen, in gelijkwaardigheid, naar een doel)
Dat dieren ook samenwerken zagen we bij het filmpje van een groep dolfijnen. Een deel van de dolfijnen omsingelt een school vissen en een ander deel kan dan toehappen .
We sloten af in één grote, zingende kring en in het midden…de jarigen van november en december.

Soemo december 2010

Onze Soep-op-de-Stoep-actie is een succes geweest.
Alle kinderen hebben tegen de sterren op groentjes gesneden, balletjes gerold en soep gegeten. De zelfgemaakte knolselder-, wortel-, tomaten- of zelfs witloofsoep smaakten overheerlijk bij dit koude weer.
Op dinsdag 21 december verschenen we zelfs in ‘De Gazet van Antwerpen’. We hadden toen al € 325,00 in onze collectebus. Daar hebben we de centjes die het oudercomité verdiende bijgeteld en zo kwamen we op €555.
Hiermee hopen we een mooie bijdrage te hebben geleverd voor ons project ‘Welzijnszorg’.

Soemo november 2010


Dinsdag 16 november werd het nieuwe soemo-mannetje voorgesteld : Alsjeblieft-dankjewel !
Juf Ilse en juf Ines vroegen onze medewerking voor de actie “Soep op de stoep”.
Al onze leerlingen zullen daarvoor op school soep maken en ze ‘s middags verkopen. Al de centjes worden geschonken aan een vereniging die zich inzet voor de “minder gegoeden” hier in ons eigen land.  Zo begrijpen onze kids dat al wat wij thuis  “gewoon” vinden,niet voor elke Belg evident is. Wij mogen daar dus echt wel dankbaar voor  zijn.
Klas 2 toonde nog op ludieke wijze dat iedereen op onze school uniek en dus heel waardevol is.
Onze jarigen van september en oktober werden vergast op een verjaardagslied uit al onze keeltjes en ze kregen een gepersonaliseerde boekenlegger.
Hopelijk leert mannetje “AUB-dankjewel” ons beleefdheid en dankbaarheid voor eenvoudige ,dagdagelijkse dingen!

 

 

Soemo september 2010

Onze soemo-werking startte op 1 september.
Goede kwaliteiten hebben we allemaal ! Twee van die dingen die we goed kunnen,schreven we duidelijk op onze handen.
Daarvoor hadden we reeds hulp nodig van onze medeleerlingen.
We dansten die kwaliteiten ook de wereld in op een vrolijk muziekje.
In groepjes zetten we onze handen met onze naam en onze kernkwaliteiten op grote gekleurde bladen.
Die worden later in de refter gehangen opdat iedereen op onze school zou zien dat elk persoon iets anders goed kan.
Om af te sluiten speelden we een balspel waarbij samenwerken van groot belang was.
Ook ons lied mocht niet ontbreken want wij weten allemaal : “Er zit een schat verborgen in  jezelf “.

Facebook