Veilig op weg

Facebook

Op 29 april namen alle klassen van onze school deel aan de ‘dode hoek-actie’.
Ervaren vrachtwagenbestuurders van het transportbedrijf Groover Int. Bvba uit Ranst wezen onze leerlingen op de gevarenzones (= de dode hoeken) rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen heeft immers een aantal blinde zones die de chauffeur niet kan zien, zelfs bij het correctgebruik van de wettelijk verplichte spiegels.

Eerst een lesje theorie en dan naar buiten om de 4 vuistregels in de praktijk te oefenen :
– Loop nooit vlak voor of achter een vrachtwagen !

– Stop altijd voor de stopstreep !

– Slaat de vrachtwagen rechtsaf ? Blijf rechts en er ruim achter !

– Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan hij jou ook zien !

Dankjewel voor zoveel ‘veilige’ raad en tips !

Facebook