Kinderrechtendag 2014

Facebook

Op 17 november vierden we de viering van de 25ste Kinderrechtendag in ‘De

Sleutel’.

We bezochten die dag 8 klassen waarin we al de rechten beter leerden kennen.

We sprongen en scrabbelden onze naam, we maakten een gezonde smoothie, we

zongen en dansten op ‘Zumba Yadee’, we lazen een verhaal over kinderen die

niet bij hun ouders konden wonen, we leerden het belang van ‘naar school gaan’,

we deden een intercultureel spelletje, speelden een kinderrechtenkwartet, een

bingo, een ganzenbord en schilderden twee mooie doeken.

Wat jammer dat er in de wereld nog twee landen zijn die deze belangrijke

kinderrechten  nog niet erkend hebben.

Facebook