Wat is MOS

Facebook

Tijdens het schooljaar 2001-2002 stapte onze school in het Milieuzorg Op School-project. Het project wil ervoor zorgen dat scholen en hun omgeving bewuster omspringen met het milieu en de wereld waarin we morgen mogen leven. Meer info kan je vinden op http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/basisonderwijs/

Het wordt gedragen door iedereen die met onze school te maken heeft : schoolbestuur, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, … Andere milieuorganisaties worden aangesproken om dit doel mee te bereiken : Green Belgium, CO2logic, Climate Education , Natuurpunt, Hyla, enz…
 
We werken de volgende thema’s projectmatig uit :
·        water,
·        verkeer
·        natuur en biodiversiteit
·        afvalpreventie
·        energie en klimaat

 

 

Drie logo’s

 

In de loop der jaren verdienden we één na één het driedelig logo dat nu aan onze gevel prijkt.
Hier zie je de trotse Groene Ridders op de uitreikingen te Antwerpen.

Groene vlag

 

De GROENE VLAG  is een aanvulling op de logo’s. Op 6 mei 2008 mochten twee groene ridders zein ontvangst nemen in het Conciëncegebouw te Brussel. “Deze school verdient de groene vlag van Eco-Schools. MOS maakt deel uit van de schoolcultuur en blijft groeien.” 
Facebook