Sleutelfiguren

Facebook

Onze ‘Sleutelfiguren’, mede-bemiddelaars op de speelplaats. Concreet zijn dit 4 leerlingen uit de 3de graad die zich kandidaat hebben gesteld voor de functie van ‘Sleutelfiguur in het anti-pest-plan’.
Deze ‘Sleutelfiguren’ worden ‘opgeleid’ en gecoacht zodat zij voldoende competent zijn om onpartijdig en objectief te kunnen handelen en bemiddelen.
De coaches van het huis zijn juf Ines en juf Sara.
Er zijn  meerdere manieren om tot een oplossing te komen.
1. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de stappen van de herstelmuur.
2. Leerlingen doen beroep op een ‘Sleutelfiguur’.
3. Leerlingen roepen de hulp in van de juf of meester.
– mondeling
– schriftelijk (via een briefje in de klasbus of bij de zorgjuf)

Dit trimester zijn dit onze Sleutelfiguren!

Facebook