Acties tegen pesten

Facebook

Sleutelfiguren

Dit schooljaar gaven we extra aandacht aan het leren omgaan met conflicten op de speelplaats en verbeterden we ons anti-pestbeleid. Het startschot werd gegeven tijdens de” Nationale Week tegen Pesten” maar we wilden dit graag verder doortrekken tot een aanpak die het hele schooljaar onder de aandacht bleef. Daarom introduceerden we in februari de “Sleutelfiguren”, onze mede-bemiddelaars op de speelplaats.
Hiervoor werden 4 leerlingen uit de 3e graad verkozen, opgeleid en gecoacht. Ondertussen hebben zij de fakkel doorgeven aan 4 nieuwe Sleutelfiguren. Tijdens een lunchvergadering zaten we samen met de ervaren en nieuwe kandidaten. Zo konden we concrete voorbeelden bespreken en luisteren naar de bevindingen van tijdens deze eerste periode. Wij zijn heel blij dat Lotte (5), Louis (5), Stan (6) en Louis (6)  hun taak zo ter harte hebben genomen. En wij hebben er alle vertrouwen in dat ook de nieuwe “Sleutelfiguren” een meerwaarde zijn bij een conflict op de speelplaats. Hieronder vindt u nog enkele bevindingen van de Sleutelfiguren van de voorbije periode. Rest ons nog een welgemeende dankjewel voor het engagement van deze leerlingen. “
 
“Ik vond het een leuke ervaring. Fijn om de kindjes te kunnen helpen.”
Louis
 
“De ruzietjes die bij mij terecht kwamen, waren snel opgelost. Als ik het daarna in het oog hield, waren ze terug mooi aan het spelen.’
Lotte
 
“Voor mij was het niet zoveel werk. Het waren geen échte pesterijen.”
Stan
 
“Probleempje hier of daar … een sleutelfiguur staat altijd voor je klaar. Leuke job maar een hesje dragen niet”
Louis
 

Week tegen pesten!

 
 
 
Vanmorgen stonden onze “stippen-dokters” aan de schoolpoort met een stift in de aanslag om alvast iedereen met het anti-pest-virus te besmetten.
 
Tijdens de middagspeeltijd waren er 4 activiteiten voorzien, telkens om 1 doel van de 4 stippen te behalen. De leerlingen werden uitgedaagd, er werd over pesten / plagen gepraat en  in spelvorm een aantal situaties afgetoetst, gekeken hoe iets aanvoelt voor jou persoonlijk.
De volgende dagen zullen er nog activiteiten rond dit thema gebeuren.
 
Na de activiteiten deden we  de Move tegen Pesten. Onze Sleutelfiguren nemen daarin het voortouw om iedereen het dansje aan te leren.
 
Alle klassen kregen een affiche waarop de leerlingen hun stippie kunnen kleven als ze het manifest online ondertekend hebben.  Hopelijk kunnen we deze week alle stippies  verzamelen!
 
Verdere info ivm de week tegen pesten en onze herstelmuur vind je hier!
Facebook